Begeleiding
voor kind
en gezin
Begeleiding
voor kind
en gezin
Begeleiding
voor kind
en gezin

Care4Kidz is een gecontracteerde, gecertificeerde zorgorganisatie binnen de 18 zuid Limburgse gemeenten, gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen, jeugdigen en jong volwassenen met psychische-, psychiatrische problemen of met een lichte verstandelijke beperking. Wij begeleiden u op een snelle en persoonlijke wijze met uw zorgvraag. Kinderen en jongeren met een -zorg in natura indicatie (ZIN) of persoons gebonden budget (PGB)- kunnen bij ons terecht. Naast uitgebreide kennis en kunde over psychische- en psychiatrische problematiek kenmerkt onze organisatie zich door professioneel gebruik te maken van mogelijkheden en krachten van ouders en jongeren.

Enthousiast en oplossingsgericht werken staat bij ons centraal! In het hele proces van overweging of u zorg bij ons afneemt, hoe u zaken moet regelen met officiële instanties om dit te regelen, in het hulpverleningsproces, tijdens evaluaties, wanneer verwijzingen of behandeling nodig is…., wij staan naast u, denken mee en adviseren met maar 1 doel! Een zo haalbaar mogelijke ontwikkeling van uw kind! Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Ouder Cursussen

Beschermd wonen

Nieuws

Info folder behandeling

Sinds 2017 bieden we ook behandeling aan kinderen en jongeren (5 t/m 18 jaar) die vastlopen in hun ontwikkeling, bij wie er sprake is van (een vermoeden van) psychiatrische of ernstige psychosociale problematiek. [...]

De begeleidings arrangementen van Care4Kidz