Regie

Heb je vragen over deze club? Stel ze gerust!

Neem contact op

No items found.

Regie

Het komt regelmatig voor dat er meerdere zorgorganisaties betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van een kind. In de praktijk blijkt het dan vaak zeer lastig om deze zorg goed op elkaar af te stemmen.

Ouders hebben vaak hun handen letterlijk vol aan de zorgen om hun kind en kunnen dit stuk organisatie er vaker niet bij hebben. Tegelijkertijd geldt dat hoe meer zorgorganisaties betrokken zijn bij de problematiek van een kind, hoe belangrijker het is dat alle zorg goed op elkaar wordt afgestemd.

Ervaren medewerkers van Care4Kidz kunnen deze afstemming en coördinatie verzorgen. Zij nemen dan de regie in handen en zien er op toe dat er goede afspraken worden gemaakt tussen de verschillende aanbieders of andere betrokkenen van het gezinssysteem. En dat de zorg goed wordt uitgevoerd.

Doel van regie

Het doel van regie is om te komen tot een goede voortgang van het hulpverleningstraject. Wij komen als casemanager te allen tijde op voor de belangen van het kind.

Verschillende vormen mogelijk

Het arrangement Regie kan door de gemeente worden afgegeven in 2 situaties, te weten:

Terug naar Aanbod

het team

No items found.
Kunnen wij je helpen?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.