NEXT LEVEL

Heb je vragen over deze club? Stel ze gerust!

Neem contact op

No items found.

NEXT LEVEL

Care4Kidz

Wij bieden begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling.

Naast ons behandeltraject IZEO, welke zich richt op kinderen en jongeren die reeds langdurig uitgevallen zijn binnen het onderwijs en diagnostiek en/of behandeling nodig hebben van onderliggende (psychiatrische) problematiek, biedt NEXT LEVEL een begeleidingsaanbod voor die kinderen en jongeren die dreigen uit te vallen of (deels) zijn uitgevallen op school.

Deeltijdbegeleiding voor schooluitvallers

Soms gaan kinderen en jongeren vanwege problemen steeds minder naar school. Schooluitval kan dan een blijvend gevolg zijn, wat een negatief effect heeft op hun ontwikkeling. Binnen onze voorziening NEXT LEVEL werken we, intensief en op maat, samen met de onderwijsinstelling om de gestagneerde ontwikkeling vlot te trekken.

Het is ons doel om de kinderen en jongeren binnen een afgebakende periode te helpen weer volledig terug naar school te gaan of om te zoeken naar een ander passend perspectief.

Om de slagingskans op een succesvolle terugkeer richting school te vergroten, zal NEXT LEVEL ook ambulante ondersteuning bieden op school.

Deeltijdbegeleiding en onderwijs op één locatie

Op onze locatie bieden we deeltijdbegeleiding in combinatie met onderwijs aan.

De kinderen en jongeren blijven ingeschreven op hun huidige school. Er vindt intensieve afstemming en samenwerking plaats met de huidige en/of toekomstige school. Vanuit de betrokken scholen worden er observaties ingepland om samen met ons de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind in kaart te brengen. Het onderwijs wordt verzorgd door de begeleiders van NEXT LEVEL.

Naast de onderwijsactiviteiten is er veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het individu. Handvaardigheid, sport en spel, groen, en sociale vaardigheidstrainingen worden aangeboden binnen het programma.

In samenwerking met het gezin

Binnen NEXT LEVEL werken we toe naar een terugkeer binnen het onderwijs. Gedurende dit traject vindt vanzelfsprekend ook steeds dialoog/afstemming plaats met het gezinssysteem van het kind of de jongere. Mocht het begeleidingsaanbod niet voldoende zijn, dan kan met het kind of de jongere, het gezin en andere betrokkenen bekeken worden wat er wel nodig is.

 

Aanmelden of meer informatie

Aanmelden voor NEXT LEVEL kan via het contactformulier onderaan de pagina, of te mailen naar info@care4kidz.nl.

Ook is het mogelijk om ter consultatie contact op te nemen met Sjors Kieboom via 06 - 48 51 11 62 of met Claudia Frissen via 06-40 09 00 64.

Terug naar Aanbod

Download NEXT LEVEL flyer

het team

No items found.
Kunnen wij je helpen?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.