Diagnostiek

Heb je vragen over deze club? Stel ze gerust!

Neem contact op

No items found.

Diagnostiek

Hoe gaan we te werk?

Een goede samenwerking en een goed behandelplan of plan van aanpak komen pas tot stand als alle betrokkenen de problemen, waar het kind of de jongere en zijn gezin mee worstelen, goed begrijpen. Daarvoor is het nodig om het kind of de jongere en zijn gezin te leren kennen, en met hen een gedeelde visie op het probleem te ontwikkelen. Hierbij gaan we als volgt te werk:

1. Intake

De intake is het eerste gesprek met het kind, de jongere en zijn/haar gezin om ieders visie op de moeilijkheden te bespreken, en af te spreken wat er nodig is om de problematiek beter te begrijpen. We formuleren een plan van aanpak op hoofdlijnen.

Soms is meer onderzoek nodig, in andere gevallen kan er meteen met een (deel)behandeling worden gestart. Tijdens de intake maken we ook een begin met het nadrukkelijk in beeld brengen van krachten en kwaliteiten.

2. Onderzoek

We maken een gedetailleerdere sterkte-zwakte analyse en/of krachtenprofiel van het kind/de jongere en het gezin. Hierbij benutten we ook de kennis van andere betrokkenen, als daarvoor toestemming is (leerkrachten, andere betrokken hulpverleners, bij het kind/de jongere of het gezin betrokken belangrijke anderen).

Waar nodig kunnen we bij deze analyse verschillende medewerkers en disciplines inzetten voor deelonderzoeken (zoals spelobservaties, psychologisch onderzoek, schoolobservatie, gezinsonderzoek, psychiatrisch onderzoek, etc.).

We proberen steeds tot een gedeelde probleemdefinitie te komen, waar het kind, de jongere en het gezin zich in kunnen herkennen.

3. Behandelplan

Samen met het kind, de jongere en ouders spreken we een behandelplan/plan van aanpak af. Soms kan dit meteen na intake, in andere gevallen doen we dit na extra onderzoek. In het behandelplan worden de doelen van de behandeling specifiek benoemd.

Regelmatig evalueren we samen of we op de goede weg zijn, en worden er, als dit nodig is, aanpassingen gedaan aan het afgesproken plan. Ook doen we regelmatig schriftelijk verslag van wat we doen. Doorgaans doen we dit na intake, na onderzoek en gedurende de behandeling, wanneer nodig. We informeren daarmee met toestemming de verwijzer, andere belanghebbenden en uiteraard het kind/de jeugdige en de ouders zelf.

Meer informatie

Heb je vragen over deze diagnostische fase? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Terug naar Aanbod

het team

No items found.
Kunnen wij je helpen?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.