Pubers en adolescenten

Heb je vragen over deze club? Stel ze gerust!

Neem contact op

No items found.

Pubers en adolescenten

Opvoeden is een circulair proces

Wanneer het kind heel jong is, heeft het nauwelijks enige zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De ouders hebben de volledige leiding en sturen het kind aan. Bij een baby en peuter bepaalt de ouder wat goed is en wat er gebeurt, natuurlijk wel door goed te kijken wie het kind is en wat dít kind nodig heeft of vraagt.

Gaandeweg de ontwikkeling wordt een kind zelfstandiger en neemt de benodigde leiding van ouders af. Waar het kind het zelf kan regelen, hoeven de ouders het niet meer te doen.

Rond de puberteit slaat de balans stap voor stap verder om. De zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de jongere wordt groter en groter. Ouders coachen meer in plaats van bepalend sturen. Coachen komt in plaats van bepalen.

Puberteit: niet altijd een makkelijke fase

De ontwikkeling tijdens de puberteit is niet altijd even eenvoudig, niet voor de jongere en niet voor de ouders:

Onze werkwijze: vertrouwen is de basis

In de begeleiding van pubers en adolescenten is het van essentieel belang dat wij naast de jongere staan. We investeren in het krijgen van een vertrouwensrelatie. Wij sluiten aan bij de puber of adolescent, en zijn of haar belevingswereld.

De tijd van bepalen is steeds minder van toepassing, dus is onze stijl meer coachend, ondersteunend, een buddy zijn en samen optrekken. Uit onze ervaring gedurende de laatste 10 jaar blijkt duidelijk dat deze coachende vertrouwensrelaties zeer gewaardeerd worden door ouders en jongeren.

Thema’s

Enkele veel voorkomende thema’s waar we met de puber aan werken, zijn:

het team

No items found.
Kunnen wij je helpen?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.