Onze werkwijze bij begeleiding

Heb je vragen over deze club? Stel ze gerust!

Neem contact op

No items found.

Onze werkwijze bij begeleiding

Om te komen tot de best passende begeleiding, gaan we als volgt te werk:

  1. Verkennend gesprek: Op basis van een verwijzing vanuit de gemeente of arts, nodigen we het kind of de jongere samen met zijn/haar ouders uit voor een verkennend gesprek. Tijdens dit gesprek zoomen we in op de specifieke situatie en gaan we na welke problemen er spelen, en waar precies hulp bij nodig is. We onderzoeken samen of we iets kunnen betekenen. Eventueel geven we een rondleiding op een van onze locaties.
  2. Krachten/zwakte-analyse: Op basis van het verkennende gesprek stellen we een krachten/zwakte-analyse van het kind/de jongere op. Hierbij kijken we naar de goed ontwikkelde kanten en vaardigheden en naar zijn/haar uitdagingen, zodat we ons advies en onze aanpak tijdens de begeleiding hierop aan kunnen passen. Met toestemming maken we hierbij vaak gebruik van informatie van school en andere onderzoekers of hulpverleners, als dit beschikbaar is.
  3. Begeleidingsplan: Vervolgens bespreken we onze ideeën op basis van de analyse, en komen we samen tot een begeleidingsplan. Hierbij putten we uit een ruim aanbod aan thema’s, kennis en effectief gebleken werkwijzen, waarmee we het individuele begeleidingstraject in kunnen vullen.

Psycho-educatie op maat

Graag verkennen we samen met het kind/de jongere en zijn/haar ouders wat de problemen of moeilijkheden in het dagelijks leven betekenen.

We kunnen alle betrokkenen informeren over wat er bekend is vanuit vakkennis, maar zoeken vooral graag samen, op basis van de ervaringen van het kind/de jongere en zijn/haar zorgsysteem, naar wat het voor hen persóónlijk inhoudt.

Dit kan ook naastbetrokkenen helpen om beter te begrijpen waar het kind/de jongere last van of moeite mee heeft, en om vervolgens te weten op welke manier zij iets kunnen betekenen. Op zijn beurt kan dat de jeugdige weer helpen omdat hij/zij meer begrip, en mogelijk zelfs meer hulp, ontmoet.  

het team

No items found.
Kunnen wij je helpen?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.