Onze werkwijze

Heb je vragen over deze club? Stel ze gerust!

Neem contact op

No items found.

Onze werkwijze

Kenmerken

Onze werkwijze kenmerkt zich door:

Wij zijn ervan overtuigd dat deze werkwijze bijdraagt aan een duurzaam herstel van de kinderen en jongeren met wie we  werken. Zo kunnen ze weer zonder ons verder.

Hoe werken we?

Om te komen tot de best passende behandeling of begeleiding, zetten we de volgende stappen:

  1. Intake of verkennend gesprek: Tijdens dit eerste gesprek, zoomen we in op de problemen van het kind/de jongere en de ouders: wat speelt er en waar is precies hulp bij nodig? We gaan na wat er nodig is om de aanwezige problematiek beter te begrijpen. We zoeken actief naar aanwezige krachten en mogelijkheden en maken een eerste plan van aanpak. Daarnaast vertellen we over ons aanbod en geven we eventueel een rondleiding op een van onze locaties.
  2. Sterkte-zwakte analyse & onderzoek: Op basis van het eerste gesprek maken we samen behandelafspraken en/of stellen we een plan op om te komen tot een gedetailleerder krachtenprofiel en sterkte-zwakte analyse van het kind, de jongere of het gezin. Hierbij kijken we naar de goed ontwikkelde kanten en vaardigheden van het kind en naar zijn/haar uitdagingen, evenals die van het gezin, zodat we ons advies en de aanpak hierop aan kunnen passen. Met toestemming maken we hierbij vaak ook gebruik van informatie van school en andere onderzoekers of hulpverleners. Waar nodig zetten we verschillende medewerkers en disciplines in om extra deelonderzoeken uit te voeren.
  3. Plan van aanpak: Vervolgens gaan we, na de eerste evaluatie, op basis van het krachtenprofiel en de sterkte- zwakte analyse in dialoog om te komen tot een gedeelde visie op de ervaren problemen, geven we advies en stellen we gezamenlijk een gedetailleerder plan van aanpak op. Hierbij putten we uit een ruim aanbod aan mogelijkheden, kennis en effectief gebleken aanpakken, waarmee we het persoonlijke traject in kunnen vullen. In het plan benoemen we specifiek de doelen die we gezamenlijk nastreven.

Gedurende het hele traject

Gedurende het hele traject proberen we steeds tot een gedeelde visie op het probleem en de gekozen aanpak te komen, zodat alle betrokkenen zich hierin blijven herkennen. Regelmatig evalueren we samen of we op de goede weg zijn, en worden er, als dit nodig is, aanpassingen gedaan aan het afgesproken plan. Ook doen we regelmatig schriftelijk verslag van wat we doen, zodat alle betrokkenen goed geïnformeerd blijven.

het team

No items found.
Kunnen wij je helpen?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.