Masterclass: Suïcidaliteit bij kinderen en jongeren

Heb je vragen over deze club? Stel ze gerust!

Neem contact op

No items found.

Masterclass: Suïcidaliteit bij kinderen en jongeren

Masterclass: Suïcidaliteit bij kinderen en jongeren

Gedurende deze masterclass behandelen we de betekenis van suïcidaliteit/suïcidaal gedrag, diagnostiek en behandeling ervan.  
Het omgaan met suïcidale mensen vraagt veel van zorgprofessionals. Het gaat enerzijds om zeer persoonlijke, existentiële vragen over leven en dood waarbij niemand bijzonder deskundig is, anderzijds weten we ook dat bij suïcidaliteit psychiatrische en emotionele problemen een grote rol spelen. In dit krachtenspel moet de zorgprofessional zich verhouden tot de mens tegenover zich, contact aangaan met de persoon in kwestie en zijn of haar naasten, zich een beeld vormen van de toestand en wijze afwegingen maken.  

In deze masterclass besteden we aandacht aan het thema suïcidaliteit, de betekenis, de samenhang met psychopathologie, het diagnostisch proces en behandelmogelijkheden, aspecten van attitude en professioneel handelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag en het Handboek suïcidaal gedrag bij Jongeren. 

De training richt zich op:

⦁ Het opdoen van inzichten, vaardigheden en houdingsaspecten in de benadering en begeleiding van jongeren (en hun gezinssystemen) bij wie er sprake is van suïcidaliteit.

⦁ Het kennis nemen van algemene principes in de zorg voor suïcidale mensen, zoals contact maken, zorgen voor veiligheid en continuïteit van zorg, en de omgang met naasten.

⦁ Het kennis nemen van de samenhang met psychopathologie, en specifieke stress- en kwetsbaarheidsfactoren.

⦁ Het leren kennen van de CASE-benadering.

⦁ Het leren onderkennen van eigen (team)kwetsbaarheden, thema’s als (tegen)overdracht en bewust bekwaam zijn.

Door wie?

De training wordt gegeven door Emily Chatrou, kinder- en jeugdpsychiater en directeur Zorg bij Care4Kidz. Emily werkt als kinder- en jeugdpsychiater sinds 2017 bij Care4Kidz. In het verleden is zij opgeleid tot psychiater in Limburg, waarna ze de opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater in Utrecht deed. Hierna werkte zij nog bij een Riagg en in een grote GGZ-instelling waar ze tevens opleider voor het aandachtsgebied K&J was. Bij Care4Kidz is ze zowel uitvoerend kinder- en jeugdpsychiater, waarvan zij vindt dat dit steeds de kern van haar vak vormt, maar daarnaast als directeur Zorg ook bezig met nieuwe ontwikkelingen, zowel op het vlak van de directe zorg, als ook opnieuw op het vlak van opleiding.

Leeruitkomsten van de training?

⦁ De cursist heeft kennisgenomen van wat suïcidaliteit is, hoe signalen te herkennen. 

⦁ De cursist begrijpt de samenhang van suïcidaliteit met stress- en kwetsbaarheidsfactoren. 

⦁ De cursist begrijpt de samenhang van suïcidaliteit met Psychopathologie. 

⦁ De cursist heeft meer zicht gekregen op hoe veiligheid en continuïteit van zorg in de omgang met suïcidale mensen vorm te geven. 

⦁ De cursist heeft geoefend met de CASE-benadering, en is hiermee meer vertrouwd geraakt. 

⦁ De cursist heeft meer zicht gekregen op eigen mogelijkheden en kwetsbaarheden in de omgang met suïcidale mensen. 

⦁ De cursist heeft kennisgenomen van naslagwerken als de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag en het Handboek suïcidaal gedrag bij Jongeren. 

Accreditatie:

- De training suïcidaliteit bij kinderen en jongeren is geaccrediteerd bij het SKJ voor 4 punten onder kenmerk: SKJ205909.

- De masterclass suïcidaliteit bij kinderen en jongeren is geaccrediteerd bij Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) voor 4 punten bij K&J/OG herregistratie onder kenmerk id.: 482043 - 956522.

Waar?

De trainingen vinden plaats op onze eigen locatie op de Valderenstraat 5, 6163 GC te Geleen. Parkeerplaatsen kunt u vinden in de omliggende straten. Let s.v.p. goed op of parkeren in betreffende straat is toegestaan.

Wanneer?

De training bestaat uit 1 dagdeel.

⦁ Donderdag 7 maart 2024 (09.00 – 13.00 uur)

⦁ Donderdag 10 oktober 2024 (09.00 – 13.00 uur)

Kosten:

De kosten voor deelname aan de training bedragen € 175 incl. BTW.

Voor incompany, informatie en aanmelden, mail naar: opleidingen@care4kidz.nl

Download hier de informatiebrochure.

het team

No items found.
Kunnen wij je helpen?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.