Deeltijdbehandeling Care4Kidz - IZEO

Heb je vragen over deze club? Stel ze gerust!

Neem contact op

No items found.

Deeltijdbehandeling Care4Kidz - IZEO

Soms kan het reguliere onderwijs- en zorgaanbod schooluitval bij kinderen (vanaf 6 jaar) en jongeren niet voorkomen. Deeltijdbehandeling Care4Kidz - IZEO kan dan uitkomst bieden.

IZEO staat voor Integraal Zorg en Onderwijs. Deze methodiek, ontwikkeld door de Stichting Alterius, combineert onderwijs met zorg, vanuit het idee dat het een niet zonder het ander kan. Alterius ontwikkelde IZEO samen met zorginstellingen, ook met Care4Kidz in onze deeltijdbehandeling. In onze behandeling in deeltijd, gecombineerd met passend onderwijs voor kinderen en jongeren met psychische en/of psychiatrische problemen, die het om verschillende redenen niet meer lukt om naar school te gaan, gaan behandeling en onderwijs hand in hand.

Door deze deeltijdbehandeling trekken we de schoolse en sociale ontwikkeling van de kinderen en jongeren weer vlot. Zo kan het een belangrijk doel zijn om het kind of de jongere weer in staat te stellen terug naar school te gaan, en hem/haar te helpen functioneren op school.

Voor deze deeltijdbehandeling komen de kinderen en jongeren naar onze locatie aan de Valderenstraat in Geleen.

4 pijlers

De Care4Kidz – IZEO-aanpak is gebaseerd op de volgende 4 pijlers:

 1. Individuele behandeling op maat;
 2. Herstel van de schoolse ontwikkeling, door samen met het kind of de jongere op zoek te gaan naar interesses en mogelijkheden;
 3. Gebruikmaken van het groepsklimaat om de sociale ontwikkeling van het kind of de jongere weer op gang te brengen;
 4. Behandeling van het gezin, zodat het kind of de jongere samen met ouders/verzorgers weer beter kan functioneren, in de eigen omgeving.

Programma

Het dagprogramma bestaat uit theoretische lessen, projecten en behandelmodules, zoals:

Hoe gaan we te werk?

Bij de deeltijdbehandeling Care4Kidz – IZEO gaan we als volgt te werk:

 1. Verwijzing
  Jeugdteams van gemeenten, schoolartsen, huisartsen, kinderartsen, etc. kunnen schriftelijk verwijzen naar Care4Kidz – IZEO. Uiteraard kan er altijd vooraf (telefonisch) overleg plaats vinden. We proberen dan samen, met de verwijzer en kind/jongere/ouders, bij aanmelding of na intake, in te schatten of de deeltijdbehandeling geschikt is. Bij (ernstige) agressie en verstandelijke beperking verwijzen we naar zorgpartners die hier beter in thuis zijn, zoals de zorg bij Licht Verstandelijke Beperking (LVB) of orthopsychiatrie.
   
 2. Intake en plan van aanpak
  Na aanmelding volgt een intake: een eerste gesprek met het kind, de jongere en zijn/haar gezin om een beeld van de problemen vanuit ieders perspectief te krijgen. Hierbij brengen we ook krachten en kwaliteiten in beeld en staan stil bij ieders hulpvraag. We leggen contact met de school van herkomst. Samen besluiten we of het kind of de jongere gaat deelnemen aan de deeltijdbehandeling, en spreken een eerste diagnostiek- of behandelplan af voor de duur van de eerste observatieperiode.
 3. Observatieperiode
  Na de eerste observatieperiode, die meestal om en nabij 6-8 weken duurt, staan we stil bij de bevindingen. We proberen te komen tot een gedeelde probleemdefinitie en scherpen gezamenlijk het behandelplan aan. We maken na de observatieperiode een schriftelijk verslag, in principe voor de verwijzer, eventueel andere belangrijke betrokkenen en uiteraard het kind/de jongere en het gezin.
 4. Voortgang
  Regelmatig bespreken we de voortgang en gaan we na of aanpassing van de behandeling nodig is.

Meer informatie

Heb je vragen over onze Deeltijdbehandeling Care4Kidz – IZEO? Neem dan contact met ons op. Wij staan je graag te woord.

Door de Care4Kidz - IZEO deeltijdbehandeling trekken we zowel de schoolse als de sociale ontwikkeling van de kinderen en jongeren weer vlot

het team

No items found.
Kunnen wij je helpen?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.