Organisatie

Werken bij Care4Kidz betekent werken in de kind en jeugd ggz vanuit een innoverende, energieke en outreachende ggz-organisatie waarin we op professionele wijze zorg op maat verlenen aan kinderen,  jeugdigen en hun gezinnen die hulp zoeken.

Binnen Care4kidz krijgen kinderen en jeugdigen met psychosociale en/of een psychiatrische problemen begeleiding en behandeling in de vorm van individuele ambulante behandeling en/of deeltijdbehandeling.

Onze medewerkers lopen warm voor hun werk, zijn behulpzaam en oplossingsgericht. Ze werken samen om de meest optimale zorg te leveren en nemen het voortouw om deze continu te verbeteren!

 

Functieomschrijving en takenpakket

Jij biedt, als onderdeel van een multidisciplinair team van deskundige hulpverleners, de behandeling en begeleiding aan het kind, jeugdige en hun gezin, die nodig is om in hun eigen vertrouwde omgeving te werken aan passend herstel samen met jouw collega’s en betrokken ketenpartners.

Je maakt samen met het kind, jeugdige en hun gezin een behandelplan en voert dit uit: onder andere bestaande uit proces-diagnostisch onderzoek, individuele behandel- en gesprekken, systemische begeleiding, overleg met ketenpartners, opvolgen van  voorgeschreven farmacotherapie  (iom de betrokken kinder- en jeugdpsychiater) en je draagt daarnaast zorg voor de verslaglegging in het dossier en evalueert het behandelplan.

Je kunt  informatie en voorlichting geven  aan het kind, jeugdige en hun gezin over de behandeling en medische zorg.

Als verpleegkundige binnen Care4kidz krijg je de ruimte om je verpleegkundige expertise toe te voegen binnen ons outreachende behandelteam. Wij staan open voor jouw deskundigheid en kwaliteit van zorg.

Een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling is een steeds belangrijker wordend thema voor Care4Kidz. Bij voorkeur heb je affiniteit met dit thema en heb je de ambitie om een bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld het geven van trainingen of het uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek.

 

Wat breng je mee

Je beschikt over een relevante afgeronde verpleegkundige beroepsopleiding (minimaal MBO-niveau 4).

Je hebt kennis van psychopathologie en affiniteit in het werken met kinderen en jeugdigen en hun gezin.

Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.

Je hebt een leergierige, proactieve  houding en werkt vanuit een oplossingsgerichte gedachtengoed.

Je bent een verpleegkundige met de ambitie voor verdere specialisatie tot verpleegkundig specialist, of je bent reeds bezig met deze opleiding.

 

Arbeidsvoorwaarden

Bij Care4Kidz staat ruimte voor ontwikkeling voorop.  Wij bieden je een unieke, inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten. Er zijn volop studiemogelijkheden en je kunt een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek. Jouw functie is ingeschaald in FWG 50/55 (op basis van ervaring) en verdere arbeidsvoorwaarden zijn conform cao ggz.

 

Informatie en reageren

Hebben we je interesse gewekt met deze vacature, dan willen we je graag ontmoeten en vragen we je om een brief met motivatie en CV o.v.v. het vacaturekenmerk BH201901 te sturen naar lindareijnders@care4kidz.nl voor 13 januari 2020. Voor vragen over de inhoud en/of procedure de kun je contact opnemen met Linda Reijnders, manager behandelzaken via telefoonnummer 06 40310743.