Professioneel casemanagement

Het komt regelmatig voor dat er meerdere zorgorganisaties betrokken zijn rondom de behandeling en  begeleiding van een kind. In de praktijk blijkt het dan vaak zeer lastig om deze zorg goed op elkaar af te stemmen. Ouders hebben vaak hun handen letterlijk vol aan de zorgen van hun kind en kunnen dit stuk organisatie er vaker niet bij hebben.

Zeker wanneer er verschillende zorgorganisaties betrokken zijn rondom de problematiek van een kind is het extra belangrijk dat deze zorg goed wordt afgestemd en gecoördineerd op elkaar.

Ervaren medewerkers binnen Care4Kidz, zien er op toe dat er goede afspraken worden gemaakt en uitgevoerd tussen de verschillende aanbieders of andere betrokkenen van het gezinssysteem.

Het doel is te komen tot een goede voortgang van het hulpverleningstraject.

Wij komen als casemaneger komt ten alle tijden op voor de belangen van het kind.

Het arrangement Regie kan door de gemeente worden afgegeven in 2 situaties, te weten:

  1. Care4Kidz verleent naast de zorg ook de regiefunctie
  2. Care4Kidz is niet betrokken bij de zorg, maar verleent als onpartijdige de regiefunctie