Wanneer bij uw kind een bepaalde psychiatrische problematiek vastgesteld wordt, levert dit haast bij alle ouders een dubbel gevoel op. Enerzijds is het enorm zwaar om te horen maar anderzijds levert het wellicht ook een gevoel van herkenning en erkenning op. Je weet nu dat het niet simpelweg aan een verkeerde opvoeding ligt.

Goede diagnostiek is belangrijk maar niet zaligmakend. Je hoort dan wel wat er met je kind aan de hand is, maar daarmee weet je nog niet wat je moet doen om hem of haar zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Vanzelfsprekend geven veel behandelaren psycho educatie, leggen ze in een aantal gesprekken uit wat autisme, pdd nos, adhd etc inhoudt, maar daarmee is de vertaalslag naar de dagdagelijkse opvoeding nog niet gemaakt.

Het team van Care4Kidz heeft een aantal ervaren gezinsbegeleiders in dienst. Medewerkers die jarenlange ervaring hebben in gezinsbegeleiding bij jongeren met psychiatrische problemen en specifieke systeemopleidingen gevolgd hebben. Wij weten hoe moeilijk het soms kan zijn om een kind met psychiatrische problematiek op te voeden. Je raakt als ouders snel verzeild in negatieve spiralen, waar je heel moeilijk uit komt. Care4Kidz komt bij u thuis, zodat we ons een veel beter beeld van uw specifieke opvoedingsproblemen kunnen maken en hulp op maat kunnen leveren. Zo kort als mogelijk, zo lang als voor u noodzakelijk!

De werkwijze

 • In een eerste gesprek luisteren wij naar uw vraag en bekijken onze mogelijkheden om deze te beantwoorden.
 • Vervolgens starten wij steeds met een sterkte / zwakte analyse van uw kind. Waar is het goed in en waar zitten de minder geweldig ontwikkelde kanten. Geen nood, wij zijn geen weken bezig met onderzoek. Wanneer wij naast gesprekken met u kunnen beschikken over voorinformatie van school en andere onderzoekers/hulpverleners, is dit snel gebeurd.
 • Vanuit deze sterkte/zwakte analyse werken wij via de principes van empowerment aan uw vraag. Gebruik makende van de sterke kanten van uw zoon of dochter, werken wij aan de minder goed ontwikkelde kanten. Dit alles met het doel om de ontwikkeling weer zo vlot als mogelijk te trekken.
 • Verder maken wij gebruik van de beschikbare kennis over effectief gebleken aanpakken bij kinderen met bepaalde psychiatrische diagnosen.
 • De gezinsbegeleiding bestaat uit het ondersteunen van alle belangrijke opvoeders en gezinsleden om dit plan, zo haalbaar als mogelijk, uit te voeren. Ook hier, gebruik makende van uw sterke kanten, begripvol steunend bij uw minder sterk ontwikkelde vaardigheden. Alles zodanig dat de medewerkers van Care4Kidz snel overbodig zijn.

Een greep uit ons gezinsbegeleidings aanbod:

 • Ouders en andere opvoeders ondersteunen in het bieden van hetgeen hun kind nodig heeft, zoals zojuist beschreven.
 • Gezagsherstel. De gezinsbegeleiders van Care4Kidz gaan u helpen om weer normaal gezag te krijgen over uw kind, passend bij zijn leeftijd. Vanzelfsprekend werken zij dus ook met uw kind samen, zodat deze weer bij de leeftijd passend gezag accepteert maar ook bij de leeftijd en problematiek passende zelfstandigheid laat zien.
 • Probleem oplossend vermogen. De gezinsbegeleiders helpen u en uw kind bij een effectiever probleem oplossend vermogen.
 • Conflicten en verbondenheid. Te veel ruzies helpen ieder gezinssysteem om zeep. U wordt ondersteund om het aantal ruzies en eventuele agressie (mondeling of fysiek) meetbaar te verminderen. Wij werken toe naar meer, bij de leeftijd passende, verbondenheid.
 • Het op 1 lijn brengen van beide ouders. Een veel voorkomend iets is, dat kinderen met psychiatrische problematiek zodanig moeilijk opvoedbaar zijn, dat beide ouders in wanhoop verschillende dingen beginnen te doen. Als gevolg daarvan laten kinderen nog meer gedragsproblemen zien of worden nog angstiger. Wij helpen u om meer op 1 lijn te komen en deze neerwaartse spiraal om te keren.
 • Ook geven wij psycho educatie over bepaalde problematieken. Deze psycho educatie gaat veel verder dan het uitleggen van wat bijvoorbeeld AD(H)D of PDD-NOS inhoudt. Eerst nemen we de tijd om u uit te leggen wat een bepaalde problematiek betekent, alles in normaal begrijpelijk Nederlands. Vervolgens gaan wij u helpen bij de vertaalslag van deze kennis naar de alledaagse opvoeding van uw kind met zijn specifieke problemen en zeker ook specifieke krachten.