Care4Kidz organiseert vanaf april 2017 diverse interactieve ouderavonden op onze hoofdlocatie in Schimmert. Zowel ouders, grootouders als andere opvoeders zijn van harte welkom. Onder leiding van Giel Vaessen wordt in begrijpelijk Nederlands uitleg gegeven over diverse psychiatrische problematieken, zoals oppositionele gedragsstoornissen, ad(h)d, autisme spectrum stoornissen (autisme, asperger, pdd(nos), mcdd…), hechtingsproblemen, angsten en somberheid.
Er wordt uitleg gegeven over wat een bepaalde “stoornis” inhoudt, wat de oorzaak is en wat we er samen aan kunnen doen.
Iedere avond duurt 3 uur inclusief een pauze. 3 uur lijkt lang, maar we garanderen dat de tijd om zal vliegen! Interactie en humor zullen absoluut niet ontbreken!
De avonden gaan door bij een minimale aanmelding van 8 personen. Bij meer dan 20 aanmeldingen, verzorgen we een tweede avond omtrent hetzelfde thema.

Via deze link kunt u zich aanmelden.

Behandelen / Begeleiden