16 maart 2020

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus is Care4kidz genoodzaakt om vergaande veiligheidsmaatregelen te nemen.  Tot onze spijt zijn we genoodzaakt om het aantal face-to-face contacten en huisbezoeken aan onze cliënten drastisch in te perken. Bij crisis of medische noodzakelijkheid kan de regiebehandelaar besluiten om een andere afspraak met u te maken.

  • Alle groepsactiviteiten (groepsbegeleiding en deeltijdbehandeling) zullen t/m 6-4 niet plaatsvinden
  • Alle individuele behandel- en/ of begeleidingscontacten zullen zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden of worden verplaatst naar een later moment.
  • Alleen indien er sprake is van een acute situatie zullen wij proberen om zorg thuis te realiseren, mits er geen fysieke gezondheidsklachten zijn binnen het gezin en binnen de mogelijkheden die we hebben. Indien u, uw kind(eren) en/ of andere gezinsleden klachten heeft (met name neusverkoudheid, hoestklachten of keelpijn) vragen wij u ons zsm te informeren via ons secretariaat, te bereiken via telefoonnummer 045-4040504 of via mail secretariaat@care4kidz.nl. De mogelijkheden die we hebben vragen om maatwerk en overleg. Onze begeleiders en behandelaren zullen altijd intern overleggen indien deze situatie zich voordoet. We zullen samen met u bekijken hoe we een en ander kunnen vormgeven of welke andere mogelijkheden er zijn.
  • Uw begeleider en/ of behandelaar zal contact met u leggen over de wijze waarop de komende tijd contacten zullen plaatsvinden. Via de begeleider en/ of behandelaar waarmee u normaliter contact heeft kunt u indien nodig terecht voor vragen.

We realiseren ons dat dit een zeer moeilijke situatie is. Van belang is nu dat we de maatregelen vanuit de overheid zo goed mogelijk opvolgen zodat we de besmettingen van het corona virus tijdig kunnen indammen. Samen bekijken we hoe we zo goed mogelijk contact houden over wat er nodig is om de zorg te continueren binnen deze kaders.

Specifieke vragen?

Heeft u nog specifieke vragen over het coronavirus, hoe u zich hiertegen kunt beschermen of wanneer u uw huisarts moet raadplegen? Dan verwijzen we u naar de website van het RIVM of de GGD Zuid-Limburg.