Dit praktisch boek probeert antwoorden te geven op de vele vragen waar de ouders van kinderen met A.D.H.D. of een extreem pittig temperament dagelijks mee worstelen.

In het eerste deel wordt op een heel toegankelijke manier uitgelegd wat A.D.H.D.is, waardoor het ontstaat en hoe er mee om te gaan. Maar ook wanneer de diagnose niet gesteld of discutabel is kunt u de beschreven ‘gebruiksaanwijzing’ toepassen op uw extreem temperamentvolle kind. De aanpak is in de praktijk namelijk vrij identiek. Natuurlijk worden ook de meest gehoorde klachten van ouders zoals: druk gedrag, impulsiviteit, slechte concentratie etc. uitvoerig besproken.

In het tweede deel wordt beschreven hoe om te gaan met ernstig tegendraads gedrag bij deze kinderen. Stap voor stap worden handvatten aangereikt die u zullen helpen zodat uw kind met A.D.H.D./ pittig temperament en eventueel tegendraads gedrag zo goed mogelijk verder kan ontwikkelen. Door het verwerven van meer inzicht zult u het gedrag van uw kind beter leren begrijpen en van daaruit beter leren hanteren. En nee, het is echt niet vreemd als u als ouder eens geen energie meer heeft of zelfs helemaal “op” bent. Wellicht is deze handleiding u tot steun en zal dit boek u helpen om samen met uw kind adequater te reageren op dagdagelijkse zaken, terugkerende probleemsituaties of te nemen hindernissen.

Het boek is in eerste instantie bedoeld voor ouders. Ook paramedici, maatschappelijk werkers, groepswerkers en systeemtherapeuten kunnen er hun voordeel mee doen zoals bij het geven van psycho educatie en praktische handvatten naar ouders.