Gedragsproblemen bij jongeren met psychiatrische stoornissen. Best practice handelingsplannen voor de praktijk van alledag.
Kinderen en jeugdigen met ernstige gedragsproblemen trekken een zware wissel op hun omgeving. Zéker wanneer het handelt over jongeren met psychiatrische problematiek in combinatie met stevige gedragsproblemen waarbij de gezinsstructuur ernstig ontregeld is. De ontregelde omgevingsstructuur heeft weer een negatief effect op de jongere waardoor zijn negatieve visie op de omgeving dieper bevestigd raakt en de oppositie steeds heviger wordt. Een negatieve spiraal waar met de beste intenties maar moeizaam uit te komen is en de prognoses niet zonnig blijken te zijn.
In dit boek wordt de uit onderzoek gebleken effectieve behandeling bij jongeren met ADHD-, autisme-, hechtingsstoornis en bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling in combinatie met gedragsproblemen / gedragsstoornissen, vertaald naar de alledaagse praktijk. Per hoofdstuk worden ‘Best practice’ handelingsplannen en beroepscompetenties gepresenteerd. Er wordt gebruik gemaakt van de PES structuur om de problematiek, de oorzakelijke factoren en de symptomatologie inzichtelijk te maken. De Rumba / Smart eisen worden per behandelaanpak beschreven om de te bereiken zorgresultaten te vertalen naar de praktijk van alledag. Tevens wordt er gebruik gemaakt van het dialoogmodel om samen met de jongere, ouders, leraren en hulpverleners een eenduidige krachten- en probleemanalyse op te stellen en te komen tot een eenduidige empowerment aanpak. Een absolute voorwaarde in de behandeling/begeleiding van deze doelgroep.