Er verschijnen veel boeken over kinder- en jeugdpsychiatrie. Boeken die gaan over wetenschappelijk onderzoek, professionele diagnostiek en complexe behandelingen. Er is echter behoefte aan een boek dat zorgt voor praktische kennisoverdracht voor groepswerkers en andere begeleiders-hulpverleners in de jeugdzorg.
In dit boek worden vooral die stoornissen beschreven die groepswerkers binnen het brede veld van de jeugdzorg dagelijks tegenkomen en waar ze vaak niet goed raad mee weten.
Telkens wordt aandacht besteed aan hoe de diagnose op de werkvloer te herkennen valt, waar de problemen vandaan komen en vooral wat er methodisch en ontwikkelingsbevorderend mee te doen valt in de praktijk van alledag.
De taal in dit boek is bewust alledaags gehouden en het is voorzien van veel direct herkenbare praktijkvoorbeelden.
In eerste instantie is het boek bedoeld voor groepswerkers in de jeugdzorg bij deze doelgroep. Maar ook maatschappelijk werkers, ouderbegeleiders en systeemtherapeuten.. kunnen er hun voordeel mee doen, zoals bij het geven van psycho-educatie aan ouders en opvoeders.