Autisme… En nu? is in eerste instantie bedoeld voor jeugdigen en jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis met een normaal of hoger IQ, en hun ouders. Het boek geeft inzichten en alledaagse handvatten met betrekking tot autistische en bijkomende problemen, zoals: een laag zelfbeeld, angst, gedragsproblemen en ADHD-kenmerken. Ieder hoofdstuk is opgesplitst in paragrafen voor ouders en voor jongeren.

De uit onderzoek effectief gebleken aanpak wordt op een levendige en soms humoristische manier, in eenvoudige taal en met vele voorbeelden verduidelijkt. Naast het diepgaand beschrijven van de autistische problematiek wordt het een en ander sterk gerelativeerd. Er wordt niet alleen gekeken naar de problemen waar deze jongeren en jong volwassenen tegen aan lopen maar ook naar hun krachten. Ook worden er veelvuldig parallellen getrokken naar zogenaamde “normale” mensen en zaken steeds beschreven in relatie tot onze extreem chaotische maatschappij.
De prachtige graffiti illustraties in het boek werden gemaakt door Deni.