Onze medewerkers worden voortdurend getraind en gecoacht in specifieke kennis en kunde met betrekking tot het begeleiden van jongeren met (rand) psychiatrische problematieken en hun ouders. De interne training en coaching wordt vanaf 2017 verzorgd door Giel Vaessen. Giel werkte decennia lang in de kinder- en jeugdpsychiatrie, met name als behandelcoördinator en gezinstherapeut. Vervolgens  werkte hij 7 jaar als zorgcoördinator binnen het speciaal onderwijs. Sinds 2002 gaf hij in heel Nederland en Vlaanderen cursussen over kinder- en jeugdpsychiatrie en schreef hij diverse praktijkgerichte kinder- en jeugdpsychiatrische boeken. Tevens ontwikkelde hij enkele e learning modules voor hulpverleners en leerkrachten. (CES-educatie.nl) Vanaf 2017 zal Giel werkzaam zijn voor Care4kidz in de functie van zorgcoördinator en trainer van het ambulante team.

Doelstelling

De doelstelling van de interne opleiding is het opdoen en verdiepen van inzichten, vaardigheden en het professionaliseren van sensitief responsieve / positief relationele houdingsaspecten in het werk met kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek en hun (gezins)systemen. Het handelsmerk van Care4kidz!

Dagdeel 1. Het maken van een professionele sterkte / zwakte analyse en “smart proof” begeleidingsplan in dialoog met ouders en jongere.

Tijdens dit dagdeel wordt het dialoogmodel van George Westermann (kinder en jeugdpsychiater) en Jac Maurer (psycho therapeut) behandeld. Diverse boeken van Giel maken gebruik van deze uiterst effectieve methodiek. Het dialoogmodel wordt in diverse grote jeugdzorg instellingen in Nederland gehanteerd.

Na dit dagdeel heb je gereedschap om samen met ouders en jongeren een kwalitatief hoogstaand begeleidingsplan te maken. SMART geformuleerde doelen, gebruik makend van “best practice” en empowerment!

Dagdeel 2 Oppositionele gedragsproblemen en gedragsstoornissen

Uitleg over herkenbare kind- en gezinskenmerken bij gedragsproblemen en diverse gedragsstoornissen.

Best practice aanpak in de alledaagse praktijk. Aan bod komen:

 • De gedragsmatige aanpak / operante conditionering (Pavlov / Skinner).
 • De cognitieve aanpak (Beck / Ellis).
 • De sociale vaardigheidstraining (Goldstein e.a.).
 • Van coalities naar allianties, herstel van leiding en autonomie …..

 Dagdeel 3 Temperamentvolle kidz, ADD en ADHD

 • Uitleg over AD(H)D kenmerken.
 • Een stukje neuro biologie in eenvoudige bewoording.
 • Aandacht voor de medicamenteuze behandeling, psycho educatie en effectieve opvoedingshandvatten.
 • De aanpak van de jongere met AD(H)D in combinatie met oppositioneel gedrag, angsten en/of somberheid.

 Dagdeel 4 Autisme spectrumsstoornissen (PDD/PDD NOS, Asperger, McDD …)

Uitleg over de meest voorkomende autisme spectrum kenmerken in de dagelijkse praktijk en de best practice aanpakken hierbij. Aan bod komen onder andere:

 • Theorie of mind,
 • Centrale coherentie problemen,
 • Communicatie problemen ….
 • Zintuiglijke prikkelverwerking

 Dagdeel 5 Hechtingsproblemen, hechtingsstoornissen en Borderline in ontwikkeling

 • De normale hechting in vogelvlucht.
 • Herkennen van diverse hechtingsproblemen en BPS i.o. in de praktijk van alledag (Ainsworth).
 • Oorzakelijke factoren en intergenerationele invalshoeken (van Ijzendoorn).
 • Het doorbreken van negatieve spiralen. Het aanleren van basisvertrouwen.

 Dagdeel 6 Angsten, angststoornissen en somberheid, depressies / dysthieme stoornis.

Aan bod komen

 • Gezonde angst
 • Diverse angststoornissen, zoals de enkelvoudige of meervoudige fobie, separatie angststoornis, sociale fobie, schoolfobie…
 • Ernstige somberheid bij jongeren.

Zowel herkenning in de praktijk, oorzakelijke en in stand houdende factoren als de best practice, zoals cognitieve begeleiding, gedragsmatige interventies, medicatie en systeeminterventies worden besproken.

 Dagdeel 7 Samenwerken met ouders.

De volgende systeemtheoretische invalshoeken worden eveneens interactief en op begrijpelijke wijze vertaald naar de praktijk bij Care4kidz.

 • Hoe krijg ik de ander in beweging? Van oorzaak gevolg redenaties naar circulaire processen.
 • De contextuele invalshoek (Nagy). Van veroordelen naar het doorbreken van loyaliteitsconflicten.
 • De communicatieve invalshoek (Watzlawick). Van de mededelingensfeer naar dialoog.
 • De territoriale invalshoek (Bakker en Bakker). Het voorkomen en opruimen van irritaties.
 • De structurele invalshoek (Minuchin). Het voorkomen en doorbreken van dysfunctionele parallelprocessen.
 • De oplossingsgerichte invalshoek (De Shazer, O Hanlon, Berg). Van problemen naar mogelijkheden.

 

Cursusduur

Ieder dagdeel neemt 3 uur in beslag, behalve dagdeel 4 en 6. Deze duren 4 uur.

Naast deze basiscursus is voortdurend coaching mogelijk van onze mede werkers op individueel of groepsniveau.

 

FAQ items aan het laden...