Loading...

Wij begeleiden kinderen, jeugdigen en jong volwassenen met psychische- en psychiatrische problemen, zoals:

autisme spectrum problemen (pdd nos), angstproblemen en angststoornissen, somberheid, depressies en dysthieme stoornissen, hechtingsproblemen en hechtingsstoornissen, tic stoornissen, oppositionele gedragsproblemen en gedragsstoornissen, ouder kind relatie problemen…

Naast dat wij professionele kennis en kunde hebben rondom de “best practice” in de begeleiding van jongeren met specifieke problemen / stoornissen, kijken wij ook heel specifiek naar de kwaliteiten en krachten van jongeren en hun ouders. Wij werken aan uw hulpvraag, gebruik makende van de gezonde ontwikkeling van alle gezinsleden.

Samen met u als ouders en de jongere starten wij steeds met het in kaart brengen van uw hulpvraag, gevolgd door het gezamenlijk maken van een sterkte zwakte analyse. Dit vormt de basis voor het begeleidingsplan. Uw hulpvraag wordt beantwoord in haalbare doelen die we samen opstellen en waar we in de begeleiding naast de “best practice” gebruik maken van de kwaliteiten van een ieder. De meetbaar geformuleerde doelen worden periodiek samen met u geëvalueerd en bijgesteld.

De begeleiding van jongeren kan middels 3 manieren plaats vinden:

  • Individuele begeleiding klik hier
  • Groepsbegeleiding klik hier
  • Logeer weekenden klik hier
Behandelen / Begeleiden