Het team van Care4Kidz biedt professionele individuele begeleiding aan jongeren met (rand)psychiatrische problemen. De zorg wordt per kind en per gezin op maat geleverd. De kans dat uw kind zich daardoor positief kan ontplooien is groot. Individuele begeleiding leveren wij aan kidz die nog thuis wonen maar tevens begeleiden we jong volwassenen die zelfstandig op kamers wonen.

Onze werkwijze

Via een verwijzing vanuit uw gemeente of arts, bent u van harte welkom voor een vrijblijvend informatief gesprek over ons aanbod en voor een rondleiding op onze hoofdlocatie. Mocht ons aanbod passend zijn, starten wij met een verkennend gesprek om uw specifieke hulpvraag helder te krijgen. Vervolgens maken wij een snelle- doch professionele krachten/zwakte analyse van uw kind. Wij kijken naar de goed ontwikkelde kanten van uw kind, naar zijn of haar problemen en passen daar ons advies en aanpak op aan.

De mogelijkheden betreffende de invulling van de individuele begeleiding zijn zeer ruim

Een greep uit ons aanbod:

 • Leren plannen en organiseren.

 • Oplossingsvaardigheden vergroten.

 • Uiten van- of reageren op irritatie / boosheid.

 • Uiten van- of reageren op complimentjes.

 • Je mening uiten.

 • Weerbaarheid vergroten.

 • Onderhouden van zijn of haar directe omgeving.

 • Invullen van vrije tijd.

 • Reizen met openbaar vervoer.

 • Omgaan met geld en pinnen.

 • Omgaan met officiële instanties en formulieren.

 • Koken en gezond eten.

 • Boodschappen doen binnen een bepaald budget.

 • Zelfverzorging.

 • Seksualiteit.

Naast deze individuele begeleiding hebben kidz ook vaak veel steun en plezier aan wekelijks terugkerende contacten. Door wekelijks bij te kunnen praten, het samen oefenen van moeilijke situaties, het trainen van sociale vaardigheden of het stimuleren van activiteiten buitenshuis… krijgen zij vaak weer meer vertrouwen in zichzelf, de toekomst en de wereld om hen heen. Lees hier meer over onze  groepsbegeleiding