Daar waar de mogelijkheden van het reguliere en bestaande onderwijs- en zorgaanbod niet toereikend blijken om schooluitval te voorkomen, kan IZEO-4kids worden ingezet.