FAQ items aan het laden...

Wat kunnen wij niet?

  • Wij zijn niet gespecialiseerd in de begeleiding van jongeren / jong volwassenen met een matige of ernstige verstandelijke beperking.
  • De begeleiding van jongeren met verslavingsproblematiek kunnen wij niet bieden.
  • Hoewel we wel jongeren met oppositionele gedragsproblemen begeleiden zijn patronen van ernstige bedreiging, zwaar grensoverschrijdend verbaal geweld en fysiek geweld tijdens onze groepsactiviteiten¬†niet te hanteren. Een veilig ontwikkelklimaat en veiligheid voor jongeren en personeel staat voorop. Veiligheid is een voorwaarde om te ontwikkelen! Wel gaan we graag met U als ouders en de jongere in overleg over de mogelijkheid van individuele begeleiding.