Gedragsproblemen bij jongeren met psychiatrische stoornissen

Gedragsproblemen bij jongeren met psychiatrische stoornissen. Best practice handelingsplannen voor de praktijk van alledag. Kinderen en jeugdigen met ernstige gedragsproblemen trekken een zware wissel op hun omgeving. Zéker wanneer het handelt over jongeren met psychiatrische problematiek in combinatie met stevige gedragsproblemen waarbij de gezinsstructuur ernstig ontregeld is. De ontregelde omgevingsstructuur heeft weer een negatief effect [...]

Wervelkind

Dit praktisch boek probeert antwoorden te geven op de vele vragen waar de ouders van kinderen met A.D.H.D. of een extreem pittig temperament dagelijks mee worstelen. In het eerste deel wordt op een heel toegankelijke manier uitgelegd wat A.D.H.D.is, waardoor het ontstaat en hoe er mee om te gaan. Maar ook wanneer de diagnose niet [...]

Een kink in de kabel

Er verschijnen veel boeken over kinder- en jeugdpsychiatrie. Boeken die gaan over wetenschappelijk onderzoek, professionele diagnostiek en complexe behandelingen. Er is echter behoefte aan een boek dat zorgt voor praktische kennisoverdracht voor groepswerkers en andere begeleiders-hulpverleners in de jeugdzorg. In dit boek worden vooral die stoornissen beschreven die groepswerkers binnen het brede veld van de [...]

Als hechten moeilijk is

Als hechten moeilijk is gaat over kinderen en jongeren met hechtingsproblemen. Het boek is geschreven voor ambulante werkers in de jeugdzorg. Jongeren met hechtingsproblemen worden met grote regelmaat opgenomen in residentiële instellingen. Daar krijgen zij regelmatig bevestigd dat hun visies op relaties juist zijn, omdat ze onophoudelijk van de ene instelling naar de andere, van [...]