Psychiatrie in de klas

Passend en opbrengstgericht onderwijs bij leerlingen met psychiatrische problematiek. Uiteraard gun je iedere leerling een passend aanbod en vanzelfsprekend wil je als leerkracht alles uit een leerling halen hetgeen binnen zijn of haar mogelijkheden ligt. Alleen is dat beleidsmatig sneller bepaald dan in de praktijk uitgevoerd. Leerkrachten zijn over het algemeen niet terdege getraind in [...]

Multi-probleem gezinnen in de jeugdzorg

Dit boek is een methodische en geordende survival toolbox voor ambulante gezinsbegeleiders in de jeugdzorg die werken met multi-probleemgezinnen. Een Amerikaans therapeut schreef ooit dat therapie te vergelijken valt met gidsen in de Everglades. De therapeut weet vaak niet welke problemen hij tegen zal komen en welke wegen bewandeld kunnen worden. De kracht is dat [...]

Autisme…En nu?

Autisme... En nu? is in eerste instantie bedoeld voor jeugdigen en jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis met een normaal of hoger IQ, en hun ouders. Het boek geeft inzichten en alledaagse handvatten met betrekking tot autistische en bijkomende problemen, zoals: een laag zelfbeeld, angst, gedragsproblemen en ADHD-kenmerken. Ieder hoofdstuk is opgesplitst in paragrafen voor ouders en [...]