Info folder behandeling

Sinds 2017 bieden we ook behandeling aan kinderen en jongeren (5 t/m 18 jaar) die vastlopen in hun ontwikkeling, bij wie er sprake is van (een vermoeden van) psychiatrische of ernstige psychosociale problematiek. Bekijk onze folder.

Contact

U kunt tijdens kantoortijden ons secretariaat altijd bellen. We kunnen u informatie geven over het krijgen van een indicatie, de mogelijkheden bij Care4Kidz, de route vanaf aanmelding tot starten zorg etc. Buiten kantoortijden kunt u onze voicemail inspreken.  We zullen u dan zo spoedig mogelijk bellen. Ook kunt u ons altijd een mailtje sturen. [...]

Het behandelteam

Bij de behandeling is een multidisciplinair team betrokken, bestaande uit een kinder- en jeugdpsychiater, een GZ-psycholoog een systeemtherapeut, een verpleegkundig specialist, psychiatrisch en/of pedagogische geschoolde behandelaren. We zoeken voortdurend de samenwerking met andere bij het kind of de jongere belangrijke betrokkenen. Dit kan zowel in breder familie- of sociaal verband zijn, maar ook betrokken leerkrachten, [...]

Verwijsroute

U kunt uw patiënt verwijzen middels onderstaande button `DIRECT VERWIJZEN`. Gaat uw voorkeur uit naar het versturen per post,  Selecteer dan `VERWIJSBRIEF AFDRUKKEN´. De geopende PDF kan online ingevuld en daarna afgedrukt worden.  Ons postadres is Care4Kidz B.V. Klein Haasdal 67 6333 AJ Schimmert Direct verwijzen Verwijsbrief [...]

Deeltijd behandeling

Als er meer nodig blijkt te zijn dan louter ambulante behandeling, biedt Care4Kidz ook deeltijdbehandeling aan. Kinderen of jongeren komen dan overdag op onze locatie voor de overeengekomen dagdelen, om zo te werken aan verbetering van hun problemen. In principe komen kinderen op onze locatie in Schimmert, en jongeren op onze locatie in Geleen, al [...]

Ambulante behandeling

Bij kinderen en jongeren met psychische/psychiatrische problemen staat het werken aan herstel voorop in de behandeling. Ervaring leert dat dit, als het enigszins mogelijk is, het best in hun eigen sociale omgeving kan plaats vinden; mensen herstellen het liefst en vaak ook het best in hun eigen omgeving. Een enkele keer kan het zijn [...]

Diagnostiek

We onderzoeken samen met het aangemelde kind of de jongere en zijn of haar systeem de oorzaak van de problemen, brengen ook krachten en kwaliteiten in beeld, en proberen zo te komen tot een gedeelde probleemanalyse (diagnose) waaruit een plan van aanpak kan voortvloeien . Bij het onderzoek kunnen verschillende disciplines betrokken worden om [...]

Consultfunctie

Wanneer er rondom de problematiek van een kind of jongere veel onduidelijkheid heerst, is het mogelijk de expertise van Care4Kidz in te roepen (door bijvoorbeeld huisartsen, kinderartsen, jeugdteams van gemeentes, scholen of GGZ-instellingen/andere hulpverlenende instanties). Lees meer… We denken dan graag met u mee over wat een goed zorgaanbod zou kunnen zijn. Het is ook [...]

Behandelen / Begeleiden