FAQ items aan het laden...

Care4Kidz is een zorgorganisatie voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen, met een psychiatrische problematiek en/of een lichte verstandelijke beperking. De jongeren die we de afgelopen jaren hebben beschermd worden vanzelfsprekend ouder en voor sommigen is een beschermde woonvorm dan ook een noodzakelijke en logische vervolgstap.

Sinds februari 2015  hebben we onze beschermde woonvorm in Geleen geopend.

Het complex is gevestigd  in een monumentaal pand in het gezelligste stukje van Oud-Geleen en is prachtig gerenoveerd.

In het complex zijn 4 appartementen gevestigd en in het naastgelegen pand nog eens 2 appartementen, waarbij iedere bewoner zijn eigen voorzieningen, zoals badkamer en keuken heeft. Daarnaast is er een gezamenlijk keuken en woonkamer en een kleine maar gezellige binnenplaats.

Iedere jongere wordt individueel begeleid en we maken een plan van aanpak, waarbij de volgende zaken aan de orde komen: dagritme, dag-invulling, financiën, vrijetijds besteding, huishoudelijke zaken, zelfverzorging, sociale contacten, inzicht in beperkingen en krachten.

Beschermd wonen is bedoeld voor jongeren/jong volwassenen die grotere verantwoordelijkheden kunnen dragen en toe zijn aan meer zelfstandigheid, maar nog niet geheel zelfstandig kunnen wonen. Er is 24 uurs begeleiding op locatie of via bereikbaarheidsdienst.

Voor wie is beschermd wonen bedoeld ?

  • Als je een indicatie hebt van de gemeente.
  • Als je een Wajong of andere vorm van inkomen hebt.
  • Als je minimaal 18 jaar bent.

Wat verwachten we van je wanneer je bij Care4Kidz komt wonen?

  • Bereid bent om begeleid te worden
  • Bereid bent om na je doelen te werken
  • Bereid bent om afspraken na te komen

Hoe lang kan je bij ons wonen?

Er staat geen tijd voor het wonen bij Care4Kidz. Sommigen zullen uiteindelijk geheel zelfstandig gaan wonen.

Aanmelden:

Gezien de beperkte 6 plekken en de langere duur dat jongeren bij ons wonen, is het verloop gering. Onze voorkeur m.b.t. de keuze van nieuwe bewoners gaat naar onze bestaande cliënten.

Voor informatie kunt u contact opnemen via john@care4kidz.nl