Bij de behandeling is een multidisciplinair team betrokken, bestaande uit een kinder- en jeugdpsychiater, een GZ-psycholoog een systeemtherapeut, een verpleegkundig specialist, psychiatrisch en/of pedagogische geschoolde behandelaren.

We zoeken voortdurend de samenwerking met andere bij het kind of de jongere belangrijke betrokkenen. Dit kan zowel in breder familie- of sociaal verband zijn, maar ook betrokken leerkrachten, andere hulpverleners etc. Daar waar mensen in staat zijn eigen hulpbronnen te gebruiken zullen wij dat aanmoedigen.