Care4Kidz biedt ambulante en deeltijd behandeling aan bij  kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar met psychische en/of psychiatrische problemen.

K&J psychiater Emily Chatrou is de inspirerende spil in ons behandelaanbod en stuurt het multidisciplinaire team inhoudelijk aan.

Onze visie:

Care4Kidz biedt behandeling  aan kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling, bij wie er sprake is van ernstige psychosociale problemen of (een vermoeden) van een psychiatrisch probleem.

Het doel van de behandeling is om de kinderen, jongeren en hun gezin te helpen herstellen, de vastgelopen ontwikkeling vlot te trekken.

Sommige problemen kunnen dan helemaal voorbij gaan, andere beter hanteerbaar worden.

Het doel is altijd dat de kwaliteit van leven verbetert, doordat het kind, de jongere of het gezin het leven weer in handen heeft, of te wel weer zelf aan het roer van het schip staat.