Psycho educatie is meer dan het geven van een folder over wat bijvoorbeeld AD(H)D, Autisme, PDD-NOS, Asperger, Angststoornissen, Depressies, hechtingsstoornissen… inhoudt. Psycho educatie is maatwerk!

Psycho educatie is het geven van inzichten en handvatten, waardoor het gezin, de leerkracht, de puber / adolescent / jong volwassenen zijn leven en ontwikkeling weer zo goed mogelijk in eigen handen kan nemen.

Inzichten

Care4Kidz heeft ruimschoots expertise om u als ouders, de betreffende jeugdige of bijvoorbeeld de leerkracht van de jongere inzichten te geven in wat een bepaalde psychiatrische problematiek betekent in het dagelijks functioneren. Ook dit is puur maatwerk. Vanzelfsprekend hebben jongeren met een bepaalde diagnose daarbij behorende symptomen (problemen en krachten) maar de ene jongere met een autisme spectrum problematiek, angst, somberheid,…. is niet gelijk aan de andere jongere met dezelfde diagnose.

Handvatten

Inzicht in bepaalde problematiek is een belangrijk vertrekpunt. Maar daarmee hebben ouders, de leerkracht en de puber / adolescent nog niet het gereedschap in handen om de ontwikkeling van de jongere te stimuleren. Care4Kidz biedt deze handvatten, waarbij we rekening houden met probleemgebieden en gebruik maken van krachten en de gezonde ontwikkeling van de jongere en zijn gezinsleden.