Care4Kidz heeft een eigen voetbalclub op de woensdagen.

Deelname aan een reguliere voetbalclub is voor veel kinderen niet haalbaar, daar ze het veelal in sociaal opzicht niet redden. Dat is natuurlijk zonde, want los van hun voetbalkwaliteiten vinden ze het vaak wel enorm leuk en is het goed voor hun welbevinden en conditie. We voetballen wekelijks op een echt voetbalveld en bij slecht weer gaan we naar de sporthal. We hebben de beschikking over deskundige trainers met een hulpverleningsachtergrond.