Loading...

Ouderbegeleiding

Wanneer bij uw kind een bepaalde psychiatrische problematiek vastgesteld wordt, levert dit haast bij alle ouders een dubbel gevoel op. Enerzijds is het enorm zwaar om te horen maar anderzijds levert het wellicht ook [...]

Behandelen / Begeleiden